ČASTÉ DOTAZY K ERECEPTU

TIP: Rezervujte si eRecept na Benunapredpis.cz

Dotazy týkající se eReceptu Dotazy týkající se eReceptu

 

Co je eRecept?

Jak dlouho platí eRecept?

Může lékař nastavit delší platnost eReceptu?

Jak zjistit obsah eReceptu?

Jak vytisknout eRecept?

Je možné vydat eRecept na občanský průkaz?

Jak a kdy zjistím doplatek za eRecept?

V jakých lékárnách si můžete léky z eReceptu vyzvednout?

Je možné vydat eRecept na vícekrát?

Můžu si eRecept vyzvednout v zahraničí?

Lze vydat léčivý přípravek na propadlý eRecept?

Co dělat, pokud jste ztratili nebo smazali váš eRecept?

Jak zjistit dostupnost léků z eReceptu online?

 

Co je eRecept?

eRecept je předpis na léky vystavený v elektronické podobě. eRecept vystaví lékař a informace o předepsaných lécích uloží do databáze Centrálního úložiště elektronických receptů, která je přístupná pouze pro lékaře a lékárníky. Každý eRecept má jedinečný 12místný kód eReceptu, který se skládá z kombinace písmen a číslic. Kód eReceptu vám může lékař zaslat formou SMS zprávy, e-mailem, nebo vytisknout papírovou průvodku podobnou listinnému receptu. Pro výdej léků v lékárně se kód eReceptu může zadat do systému hned několika způsoby: sdělením kódu eReceptu lékárníkovi, načtením EAN kódu z papírové průvodky případně mobilu, načtením QR kódu z SMS zprávy pomocí čtečky nebo načtením čísla občanského průkazu, eventuelně cestovního pasu.

 

Jak dlouho platí eRecept?

Platnost eReceptu určuje předepisující lékař podle limitů uvedených ve vyhlášce o předepisování léčivých přípravků. Ve většině případů je platnost vyznačena na průvodce nebo v SMS zprávě. Standardní doba platnosti je 14 dnů (doba platnosti tzv. opakovacího eReceptu je 6 měsíců) počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení, neurčí-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Elektronický recept, který obsahuje příznak „Neodkladná péče“ nebo „Pohotovost“, je určený pro akutní lékárenskou péči a proto je legislativně daná platnost nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení. V případě, že při výdeji eReceptu není v lékárně v daný moment k dispozici dostatečný počet balení předepsaného léčivého přípravku a ani nemůže být urychleně obstarán, může farmaceut na základě požadavku zaslaného do Systému eRecept prodloužit dobu platnosti elektronického receptu až o 14 kalendářních dnů.

Může lékař nastavit delší platnost eReceptu?

Ano, lékař může nastavit delší platnost eReceptu. Standardní doba platnosti eReceptu je 14 dnů počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení. Nejdéle však může být platnost nastavena na 1 rok.

 

Jak zjistit obsah eReceptu?

Pokud potřebujete znát obsah eReceptu, můžete lékaře požádat o vystavení papírové průvodky, která kromě kódu eReceptu může obsahovat další údaje, jako jsou předepsané léky, jejich síla a dávkování, jméno pacienta a datum platnosti eReceptu. Průvodku lze zaslat i e-mailem. Dalším ze způsobů, jak zjistit obsah eReceptu, je webová nebo mobilní aplikace eRECEPT, kterou podporuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. K přihlášení do této aplikace je potřeba mít zřízený přístup do Národní identifikační autority a nastavený přístup do aplikace. Obsah eReceptu zjistíte také v každé lékárně.

 

Jak vytisknout eRecept?

eRecept si můžete vytisknout v případě, že vám lékař zaslal průvodku eReceptu prostřednictvím e-mailu nebo jej o průvodku v tištěné podobě přímo požádat.

 

Je možné vydat eRecept na občanský průkaz?

Ano, od 1. 6. 2020 je možný výdej léků na občanský průkaz. Předložením občanského průkazu nebo pasu a načtením do systému získá lékárník seznam všech platných eReceptů uložených v Centrálním úložišti elektronických receptů. Podmínkou je úspěšné ztotožnění vůči registru obyvatel při vystavení eReceptu lékařem.

 

Jak a kdy zjistím doplatek za eRecept?

Doplatky za léky se mohou v jednotlivých lékárnách mírně lišit, proto doporučujeme informovat se o výši doplatku přímo ve vámi vybrané lékárně a to osobně, telefonicky nebo e-mailem. Členové zákaznického programu BENU PLUS navíc pořídí většinu léků z kategorií diabetes, cholesterol, astma a CHOPN bez doplatku. Více informací o programu BENU PLUS získáte ZDE >

 

V jakých lékárnách si můžete léky z eReceptu vyzvednout?

Léky z eReceptu si můžete vyzvednout v kterékoliv lékárně v České republice. Navštivte třeba některou z našich 250+ lékáren BENU rozmístěných po celé České republice. Najděte svou nejbližší BENU lékárnu ZDE >

 

Je možné vydat eRecept na vícekrát?

Ano, eRecept je možné vydat postupně na vícekrát, s ohledem na platnost eReceptu. Lékárník po přijetí eReceptu vidí, že je částečně vydaný. Připraví a vydá vám pouze léky, které předtím nebyly vydané.

 

Můžu si eRecept vyzvednout v zahraničí?

eRecept je uložený v databázi Centrálního úložiště elektronických receptů a lékárny z jiných krajin do něj nemají přístup. Z toho důvodu není možné vyzvednout eRecept v zahraničí. Pokud si z nějakého důvodu potřebujete vyzvednout léky v zahraničí, požádejte lékaře o vystavení listinného receptu, který platí v rámci Evropské unie. Listinný recept musí splňovat legislativní náležitosti členského státu, ve kterém bude probíhat vyzvednutí.

 

Lze vydat léčivý přípravek na propadlý eRecept?

Pokud již uplynula doba platnosti eReceptu, nelze na něj vydat léky. Doporučujeme před blížícím se dnem platnosti eReceptu kontaktovat lékaře, který eRecept vystavil, a požádat jej o prodloužení doby platnosti nebo vystavení nového eReceptu.

 

Co dělat, pokud jste ztratili nebo smazali váš eRecept?

V případě, že jste ztratili průvodku eReceptu nebo jste smazali SMS s kódem eReceptu receptu, lze vydat eRecept po načtení čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu. Všechny své aktivní eRecepty můžete vidět i v přehledu aplikace eRrecept, kterou poskytuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Další z možností je požádat lékaře o opětovné zaslání kódu eReceptu.

 

Jak zjistit dostupnost léků z eReceptu online?

Pokud Vám je obsah eReceptu známy, dostupnost léků z eReceptu na dané lékárně si můžete ověřit také telefonicky na zákaznické lince s telefonním číslem 212 812 812 nebo prostřednictvím e-mailu info@benu.cz.

 

Dotazy k online rezervaci eReceptu Dotazy k online rezervaci eReceptu

 

Jak postupovat při online rezervaci a vyzvednutí eReceptu?

Proč byla rezervace zrušena?

Jak rezervovat eRecept na starším telefonu?

Jak rezervovat eRecept přes mobilní aplikaci?

Můžu udělat rezervaci eReceptu po telefonu?

Mám pouze kód eReceptu (12 znaků) a žádný čárový / QR kód. Mohu eRecept i tak rezervovat?

Je možné doručit rezervovaný eRecept domů?

Jaká je platnost rezervace eReceptu v BENU Lékárně?

Můžu do online  rezervace zadat více eReceptů?

Jak zrušit žádost o vyzvednutí eReceptu?

Můžu eRecept rezervovat a vyzvednout někomu jinému?

Jak si rezervovat opakující se obsah eReceptu?

Proč se nedaří najít oblíbenou BENU Lékárnu?

 

Jak postupovat při online rezervaci a vyzvednutí eReceptu?

Rezervaci si vytvoříte online na https://www.benunapredpis.cz nebo v mobilní aplikaci BENU. Pro rezervaci léků na předpis je potřeba zadat 12-místný kód eReceptu a to vypsáním nebo naskenováním QR kódu případně EAN kódu. Následně si zvolíte lékárnu, ve které si budete chtít léky vyzvednout. V dalším kroku vyplníte osobní údaje v rezervačním formuláři a rezervaci dokončíte tlačítkem “Rezervovat”. O přijetí rezervace budete informováni e-mailem. V mailu naleznete informace o otevírací době lékárny, kód eReceptu pro vyzvednutí a číslo rezervace. Až budou vaše léky připravené k vyzvednutí, kontaktujeme vás SMS zprávou a e-mailem. V lékárně sdělte, že si jdete vyzvednout rezervaci eReceptu, a ukažte lékárníkovi kód rezervovaného receptu v emailu, SMS zprávě nebo průvodce od lékaře. Pokud je rezervace pro vás, můžete ji vyzvednout i načtením čísla vašeho občanského průkazu.

 

Proč byla rezervace zrušena?

Rezervace je automaticky zrušena pokud není vyzvednuta do 3 dní od doručení SMS s informací o možnosti vyzvednutí.
Rezervace může být zrušena také lékárníkem z následujících důvodů:

  • eRecept je propadlý, zrušený lékařem nebo již kompletně vydaný
  • kód eReceptu je chybný
  • předepsaný lék je nedostupný na českém trhu a v lékárnách BENU bez možnosti náhrady
  • surovina pro individuální přípravu není dostupná na českém trhu

Pro další informace kontaktujte vaší BENU Lékárnu.

 

Jak rezervovat eRecept na starším telefonu?

Pro vytvoření rezervace eReceptu je potřeba mít připojení k internetu. Pokud váš telefon nemá takovou funkci, můžete využít rezervaci na stránce www.benunapredpis.cz přes jiné zařízení (například počítač nebo tablet) a 12-místný kód eReceptu jednoduše opsat z telefonu. Rezervaci eReceptu můžete udělat i telefonicky a to na telefonním čísle zákaznického servisu 212 812 812.

 

Jak rezervovat eRecept přes mobilní aplikaci?

Rezervace přes mobilní aplikaci BENU probíhá stejně jednoduše, jako na stránkách www.benunapredpis.cz. Kód eReceptu zadáte do aplikace několika způsoby:

  • naskenováním kódu z průvodky
  • vložením z galerie
  • vložením z SMS zprávy
  • ručním zadáním

Potom si vyberete nejbližší BENU lékárnu ze seznamu. Zadáte jméno, příjmení, telefonní číslo a potvrdíte rezervaci. O tom, že máte léky připravené k výdeji ve vámi vybrané BENU lékárně, budete informováni prostřednictvím SMS zprávy.

 

Můžu udělat rezervaci eReceptu po telefonu?

Rezervaci eReceptu můžete udělat i telefonicky a to na telefonním čísle zákaznického servisu 212 812 812. O přijatí rezervace budete informováni e-mailem. Zde jsou shrnuté informace o otevírací době lékárny, číslo rezervace a 12-místný kód eReceptu. Až budou vaše léky připravené k vyzvednutí, kontaktujeme vás SMS zprávou a e-mailem. V lékárně sdělte, že si jdete vyzvednout rezervaci eReceptu, a ukažte lékárníkovi kód rezervovaného receptu v emailu, SMS zprávě nebo průvodce od lékaře. Pokud je rezervace pro vás, můžete ji vyzvednout i načtením čísla vašeho občanského průkazu.

 

Mám pouze kód eReceptu (12 znaků) a žádný čárový / QR kód. Mohu eRecept i tak rezervovat?

Ano, pro vytvoření rezervace vám stačí pouze kód eReceptu, skládající se z 12 znaků. Rezervaci vytvoříte vypsáním 12-místného kódu eReceptu. Následně si zvolíte lékárnu, ve které si budete chtít léky vyzvednout. V dalším kroku vyplníte osobní údaje v rezervačním formuláři a rezervaci dokončíte tlačítkem “Rezervovat”. O přijatí rezervace budete informováni e-mailem. V emailu naleznete informace o otevírací době lékárny, kód eReceptu pro vyzvednutí a číslo rezervace. Až budou vaše léky připravené k vyzvednutí, kontaktujeme vás SMS zprávou a e-mailem. V lékárně sdělte, že si jdete vyzvednout rezervaci eReceptu, a ukažte lékárníkovi kód rezervovaného receptu v emailu, SMS zprávě nebo průvodce od lékaře. Pokud je rezervace pro vás, můžete ji vyzvednout i načtením čísla vašeho občanského průkazu.

 

Je možné doručit rezervovaný eRecept domů?

Rezervované léky z eReceptu si můžete vyzvednout pouze ve vámi vybrané BENU lékárně a to osobně nebo prostřednictvím třetí osoby po ověření rezervace pomocí kódu eReceptu, čísla rezervace, občanského průkazu a podobně. Zásilkový výdej léků vázaných na lékařský předpis legislativa České republiky neumožňuje.

 

Jaká je platnost rezervace eReceptu v BENU Lékárně?

Rezervovaný lék na předpis bude ve vámi vybrané na BENU lékárně rezervovaný nejvýše po dobu 3 pracovních dní (platnost rezervovaného eReceptu nesmí být kratší než 3 pracovní dny). Poté bude rezervace automaticky zrušena. 

 

Můžu do online rezervace zadat více eReceptů?

Ano, do jedné rezervace lze postupným přidáváním jednotlivých kódů rezervovat i více eReceptů najednou. Potvrzení o rezervaci dostanete pro každý rezervovaný eRecept.

 

Jak zrušit žádost o vyzvednutí eReceptu?

Rezervace eReceptu je pro vás nezávazná a můžete ji kdykoliv zrušit. Uděláte tak osobně či telefonicky ve vámi vybrané BENU lékárně, nebo na zákaznické lince s telefonním číslem 212 812 812.

 

Můžu eRecept rezervovat a vyzvednout někomu jinému?

Ano, eRecept může rezervovat a vyzvednout i třetí osoba po předložení kódu eReceptu.

 

Jak si rezervovat opakující se eRecept?

Rezervaci si vytvoříte online na https://www.benunapredpis.cz nebo v mobilní aplikaci BENU. Pro rezervaci léků je potřeba zadat 12-místný kód eReceptu a to vypsáním nebo naskenováním QR kódu případně EAN kódu. Po odeslání rezervace opakujícího se eReceptu vás lékárník kontaktuje a domluví se s vámi na rezervaci a počtu požadovaných balení.

 

Proč se nedaří najít oblíbenou BENU Lékárnu?

V některých BENU lékárnách zatím rezervaci eReceptu technických důvodů nelze provést. V takové chvíli Vám při vyhledávání nabídneme nejbližší BENU Lékárnu, kde si můžete své léky z eReceptu rezervovat. Rezervaci eReceptu neustále rozvíjíme a rozšiřujeme do celé sítě lékáren BENU.

 

Rezervovat eRecept

* Více informací na Podmínky rezervace eReceptu
* Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde
* Nastavení cookies zde